Trang chủ » Mẫu hợp đồng, văn bản » - Mẫu đơn thuận tình ly hôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-----------o0o------------
                                            ………….., ngày ……….. tháng …….. năm ............
 
 
ĐƠN THUẬN TÌNH LY HÔN
 
 
Kính gửiTÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN) ………………..
 
Chúng tôi gồm:
1. Anh …………………….., sinh ngày ……………..
CMND số:……………….do Công an .......... cấp ngày………..
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………............
Nơi công tác:……………………………………………………….. Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:………………….
2. Chị ………………………… , sinh ngày ……………
CMND số: ……………….do Công an ...............cấp ngày ..................
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………............
Nơi cư trú, công tác:……………………………………………… Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:………………….
 
Để Tòa án có căn cứ giải quyết, tôi xin được trình bày như sau:
 
1. Về tình cảm: Chúng tôi kết hôn với nhau ngày……/……/……….trên cơ sở tự nguyện, có Đăng ký kết hôn tại UBND xã (phường)…………………..
Từ khi kết hôn đến năm .........chúng tôi chung sống hạnh phúc và có hai con chung là cháu: ………………… …… ……, sinh ngày………………….. và cháu: ………………… …… ……, sinh ngày…………………..
Tuy nhiên, từ năm ....... tới nay, chúng tôi sống không có hạnh phúc: Từ quan điểm, lối sống đến suy nghĩ, tình cảm… đều không giống nhau nên vợ chồng thường xuyên cãi vã, xô xát. Từ đầu năm ........., chúng tôi đã sống ly thân, phận ai lấy lo, không quan tâm chăm sóc lẫn nhau, không còn chung nhau về kinh tế. Nay tình cảm vợ chồng không còn, mâu thuẫn trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Sự việc đã được gia đình, bạn bè, cơ quan đoàn thể khuyên can, hòa giải nhiều lần nhưng không có kết quả. Do vậy, chúng tôi cùng làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được thuận tình ly hôn theo đúng nguyện vọng.
2. Về tài sản: Trong quá trình chung sống chúng tôi tạo lập được một số tài sản chung. Số tài sản này không đáng kể, đồng thời chúng tôi đã tự nguyện phân chia nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.
3. Về con chung: Chúng tôi tự nguyện thỏa thuận người trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:
- Cháu trai là…………….. sinh năm……… sẽ giao cho ........ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng;
- Cháu gái là …………….. sinh năm……… sẽ giao cho ......... trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng;Những người không trực tiếp nuôi dưỡng con nào thì được quyền đến thăm và chăm sóc con đó nhưng không được làm ảnh hưởng, sáo trộn cuộc sống riêng của con và sinh hoạt gia đình. Chúng tôi cũng  không yêu cầu cấp dưỡng cho các con giữa hai bên. Mọi việc chi tiêu, sinh hoạt, học tập nuôi dưỡng của con nào thì do người được nuôi dưỡng trực tiếp có trách nhiệm thực hiện.
Hiện nay, chúng tôi đang cư trú, làm việc tại ………….Chúng tôi thống nhất thỏa thuận để Tòa án nhân dân huyện ……… (Tòa án nơi hai chúng tôi cư trú, làm việc) là nơi giải quyết vụ việc thuận tình ly hôn của chúng tôi theo quy định pháp luật.
Vậy chúng tôi làm đơn này, đề nghị Tòa án xem xét cho tôi được thuận tình ly hôn theo đúng nguyện vọng!
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Tòa! Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hồ sơ gửi kèm theo đơn
-         Bản sao Giấy CMND;
-         Hộ khẩu 2 bên;
-         Bản chính giấy chứng nhận kết hôn;
-         Bản sao giấy khai sinh của .... con.
 
Người làm đơn
                
Vợ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chồng
(Ký, ghi rõ họ tên)