Trang chủ » Dịch vụ pháp lý » Dịch vụ luật sư làm người đại diện ngoài tố tụng

 Đại diện ngoài tố tụng
 
1. Luật sư đại diện cho Doanh nghiệp, Cơ quan, Tổ chức
     
Đại diện cho khách hàng ngoài tố tụng là một trong những lĩnh vực hoạt động chính của Văn phòng Luật sư Chính Pháp. Khi đảm nhận vai trò là người đại diện, Luật sư Văn phòng Luật sư Chính Pháp là người thay mặt cho khách hàng để tham gia quá trình Thỏa thuận, Thương lượng, Hòa giải, Ký kết và Thực hiện nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng. Với kỹ năng chuyên môn, trình độ và kinh nghiệm, các Luật sư của Văn phòng Luật sư Chính Pháp đại diện cho khách hàng trong những lĩnh vực sau:    
     
 
 1. Thay mặt Quý khách hàng thực hiện công việc theo ủy quyền trong việc đàm phán và thực hiện các giao dịch dân sự với đối tác;
 2. Thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước; Đàm phán và thực hiện các giao dịch dân sự với đối tác;
 3. Luật sư đại diện trong việc đàm phán và giải quyết các tranh chấp hợp đồng;
 4. Luật sư Đại diện pháp lý ngoài tố tụng bao gồm: Đại diện thường xuyên, đại diện theo vụ việc;
 5. Luật sư Đại diện pháp lý thương lượng, hoà giải, giải quyết tranh chấp nội bộ liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của Doanh nghiệp;
 6. Luật sư Đại diện thực hiện bảo vệ quyền lợi Doanh nghiệp, tham gia tố tụng tại Toà án hoặc Trọng tài;
 7. Luật sư Đại diện thực hiện hỗ trợ thi hành quyết định của Toà án, phán quyết Trọng tài cũng như các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 8. Luật sư Đại diện Pháp lý dàn xếp, thương lượng, hoà giải, giải quyết tranh chấp trong và ngoài tố tụng cho cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp trong các quan hệ pháp luật Hình sự. Dân sự;
 9. Tham vấn các yêu cầu hệ thống Pháp chế Doanh nghiệp.
 
Mọi vấn đề cần trao đổi liên quan đến các thông tin trên, xin quý khách vui lòng liên hệ với Văn phòng Luật sư Chính Pháp để được biết thêm chi tiết.
   
 
2. Luật sư đại diện cho Cá nhân
     
Đại diện cho khách hàng ngoài tố tụng là một trong những lĩnh vực hoạt động chính của Văn phòng Luật sư Chính Pháp. Khi đảm nhận vai trò là người đại diện, luật sư là người thay mặt cho khách hàng để tham gia quá trình Đàm phán, Thỏa thuận, Thương lượng, Hòa giải, Ký kết và Thực hiện nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng. Với kỹ năng chuyên môn, trình độ và kinh nghiệm, các Luật sư của Văn phòng Luật sư Chính Phápđại diện cho khách hàng trong những lĩnh vực sau:    
     
 1. Luật sư tham gia với vai trò trung gian giúp các bên hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và giữ bí mật thông tin;
 2. Luật sư đại diện khách hàng thực hiện công việc theo ủy quyền trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự;
 3. Luật sư đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 4. Luật sư đại diện pháp lý ngoài tố tụng bao gồm: Đại diện thường xuyên, đại diện theo vụ việc;
 5. Luật sư thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng.
 
Mọi vấn đề cần trao đổi liên quan đến các thông tin trên, xin quý khách vui lòng liên hệ với Văn phòng Luật sư Chính Pháp để được biết thêm chi tiết.
Trân trọng !