Nguyễn Minh Ngọc - utngoctptg

Thông tin cơ bản:

Họ tên Nguyễn Minh Ngọc
Xưng hô Ông
Ngày sinh 15/9/1981
Tỉnh thành Hồ Chí Minh
Website
Email utngoctptg@gmail.com
Điện thoại di động 0967754620
Điện thoại cố định
Địa chỉ Thủ Đức
Đặt Câu Hỏi Với Luật Sư

Học vấn & Nghề nghiệp:

Đại học
Trung học
Nghề nghiệp

Sở thích:

Giới thiệu về bản thân:

Chữ ký:

Notice (8): Undefined variable: user_login [APP/View/Elements/sidebar-left.ctp, line 75]"/>

Thông tin cá nhân

Chờ tư vấn 1

Đã tư vấn 0

Tổng số bài viết 1

Notice (8): Undefined variable: user_login [APP/View/Elements/sidebar-left.ctp, line 87]" title="Chat luật sư">