nguyễn ngọc Thuỵ - silentfish

Thông tin cơ bản:

Họ tên nguyễn ngọc Thuỵ
Xưng hô Ông
Ngày sinh 20/6/1950
Tỉnh thành Hà Nội
Website
Email nnthuy.vmcp@gmail.com
Điện thoại di động 0903477797
Điện thoại cố định
Địa chỉ 204 Bà Triệu
Đặt Câu Hỏi Với Luật Sư

Học vấn & Nghề nghiệp:

Đại học
  • ngoại ngữ tiếng Anh
Trung học
Nghề nghiệp

Sở thích:

Giới thiệu về bản thân:

Nguyên Biên tập viên tiếng Anh Đài TNVN và một số tổ chức quốc tế.

Chữ ký:

Notice (8): Undefined variable: user_login [APP/View/Elements/sidebar-left.ctp, line 75]"/>

Thông tin cá nhân

Chờ tư vấn 0

Đã tư vấn 0

Tổng số bài viết 0

Notice (8): Undefined variable: user_login [APP/View/Elements/sidebar-left.ctp, line 87]" title="Chat luật sư">