nguyễn thái - bảo thái

Thông tin cơ bản:

Họ tên nguyễn thái
Xưng hô Chị
Ngày sinh 12/1/1990
Tỉnh thành Thái Nguyên
Website
Email ngoncolaumuahe@gmail.com
Điện thoại di động 841659003887
Điện thoại cố định 841659003887
Địa chỉ Phường Tân Thịnh Thành Phố Thái Nguyên
Đặt Câu Hỏi Với Luật Sư

Học vấn & Nghề nghiệp:

Đại học
  • cao đăng sư phạm Thái Nguyên
Trung học
Nghề nghiệp

Sở thích:

Giới thiệu về bản thân:

Chữ ký:

Notice (8): Undefined variable: user_login [APP/View/Elements/sidebar-left.ctp, line 75]"/>

Thông tin cá nhân

Chờ tư vấn 0

Đã tư vấn 1

Tổng số bài viết 1

Notice (8): Undefined variable: user_login [APP/View/Elements/sidebar-left.ctp, line 87]" title="Chat luật sư">