Trịnh công việt - ksxd.congvietvp@gmail.com

Thông tin cơ bản:

Họ tên Trịnh công việt
Xưng hô Ông
Ngày sinh 8/6/1989
Tỉnh thành Vĩnh Phúc
Website
Email ksxd.congvietvp@gmail.com
Điện thoại di động 0978714834
Điện thoại cố định 0978714834
Địa chỉ Định Trung - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Đặt Câu Hỏi Với Luật Sư

Học vấn & Nghề nghiệp:

Đại học
Trung học
Nghề nghiệp

Sở thích:

Giới thiệu về bản thân:

Chữ ký:

Notice (8): Undefined variable: user_login [APP/View/Elements/sidebar-left.ctp, line 75]"/>

Thông tin cá nhân

Chờ tư vấn 1

Đã tư vấn 0

Tổng số bài viết 1

Notice (8): Undefined variable: user_login [APP/View/Elements/sidebar-left.ctp, line 87]" title="Chat luật sư">