Phạm Quang Trung - Phamtrung579

Thông tin cơ bản:

Họ tên Phạm Quang Trung
Xưng hô Ông
Ngày sinh 30/5/1984
Tỉnh thành Hải Phòng
Website
Email phamtrung579@gmail.com
Điện thoại di động 0916926799
Điện thoại cố định 0916926799
Địa chỉ 338 Lê Lợi, Ngô Quyền
Đặt Câu Hỏi Với Luật Sư

Học vấn & Nghề nghiệp:

Đại học
Trung học
Nghề nghiệp

Sở thích:

Giới thiệu về bản thân:

Chữ ký:

Notice (8): Undefined variable: user_login [APP/View/Elements/sidebar-left.ctp, line 75]"/>

Thông tin cá nhân

Chờ tư vấn 1

Đã tư vấn 0

Tổng số bài viết 1

Notice (8): Undefined variable: user_login [APP/View/Elements/sidebar-left.ctp, line 87]" title="Chat luật sư">